Nahá Afrika

navigace


Kultura a architektura

Okno do Afriky

Velká mešita. 
Rušný pondělní trh láká obyvatele celého okolí na hlavní prostranství před Velkou mešitou ve městě Djené. Pestrou směs kultur zde tvoří lidé kmenů Bambara nebo Peul, leckdy se zde dokonce vyskytnou Tuaregové ze Sahary. Lidé se schází, aby nabídli své plody nebo jiné zboží a prodali je, nebo vyměnili za další potřebné věci. Město tak připomíná pohádkové mraveniště v labyrintu hliněných budov, uliček, průchodů či mostků. 
(Mali) Na sudánské tržnici. 
Sudánské město Gedaref sálá letním horkem. Na zdejší tržnici lze sledovat konfrontaci Nahé versus věřící Afriky, když mezi zcela zahalenými muslimskými ženami posedávají polonahé dívky kmenů z jižního okolí. 
(Sudán) Malagašské rikši. 
Město Andovoranto na Madagaskaru je jedním z posledních míst na světě, kde lze spatřit klasické rikši tažené bosým běžcem. 
(Madagaskar) Hliněná historie. 
Grande Mosquée – Velká mešita je největší mešitou postavenou ze dřeva a hlíny. Stovky let dohlíží na hliněné bludiště Djené a je krásnou ukázkou tzv. Súdánské neboli Sahelské architektury. Věřící se zde schází pětkrát denně k modlitbě a kdykoli potřebují, naleznou zde své útočiště. Nevěřícím, čili všem kdo nejsou muslimové, je vstup zakázán. 
(Mali) Koro. 
Městečko Koro leží na samé hranici Mali a Burkiny Faso. Městu vládne islám, i když leží na území dogonských šamanů, které zasahuje až do Burkiny. Pravidelný středeční trh přilákal mnoho obyvatel města i okolí a dokonce i dva Tuaregy. Ti jsou tady exotickými cizinci a předchází je bojovná, hrdosti plná pověst. Tuaregové totiž vedou ozbrojený boj s malijskou vládou. Na severu země nejsou výjimkou krvavé střety. 
(Mali) Africká realita. 
Moderní tvář Afriky je zasažena množstvím výdobytků evropské civilizace, které jsou ovšem téměř nebo úplně nefunkční. V Africe to ale nevadí, vždy se najde nějaké uplatnění pro cokoli a to bez výjimky. Funkční technika zde představuje velký problém, který je kompenzován obrovskou vynalézavostí a schopností improvizovat. 
(Mali) Život. 
Bambarské dítě s ochrannými voodoo náramky a kri-kri na krku. Přestože veškeré okolí přijalo islám, zůstávají ženy, vedle mužů pečlivě zahalených v dželábiích, nahé. O tomto jevu píše již arabský cestovatel Muhammad ibn Abdallah ibn Battúta ve 14. století: ,K jejich zvykům náleží tyto - služebné, otrokyně a mladé dívky chodí na veřejnosti úplně nahé a nemají ani závoj přes obličej, a tak chodí dokonce i sultánovy dcery. Na konci ramadánu jsem spatřil asi sto otrokyň, které přinášely jídlo ze sultánského paláce, a všechny byly úplně nahé. S nimi šly dvě sultánovy dcery s mohutnými ňadry a nebyly vůbec zakryty.´ Tolik Muhammad ibn Abdalah ibn Battúta. 
(Mali) Dogonské sochy. 
Černá Afrika je plná voodoo sošek a obřadních předmětů. Bubínky i sošky vyzařují černou energii, která prostupuje celé toto místo. Při vkládání energie šaman nejprve sošku očistí, přivolá nakloněné duchy předků, podřízne kohouta a jeho krví, za recitace kouzel, ji celou polévá. Poté pronese nejdůležitější zaříkávadlo a vtiskne sošce voodoo energii. Ta je většinou využívána, aby škodila nebo zabíjela. Mnoho šamanů má skutečnou moc zhášet životy či škodit, ale nemnoho chuti uzdravovat či pomáhat, jak je mylně rozšířeno. 
(Mali) Kavárna. 
Značné části afrického dne vévodí nekonečná siesta a pohoda. Nic nevadí, že nic nefunguje. Muži v Djené rádi krátí chvíle stolními hrami, popíjením čaje a pokuřováním ze svých dýmek. Na náměstíčku je dokonce prodavač balených cigaret, které dělá ze starého tabáku a balí je do novinového papíru. Občas do nich také přidá něco pro zpestření chuti. Nebo snad ospalé polední atmosféry. 
(Mali) Autobus. 
Zastaví-li vozidlo v blízkosti vesnice, ihned jej obklíčí množství prodejců ovoce, zeleniny, nápojů, cigaret a dalšího zboží. Velký zájem bývá o klacíky, kterými si Afričané čistí zuby. Po dlouhodobějším čištění potom trčí lidem z úst množství dřevěných třísek a vláken, ale zuby skutečně září bělobou. 
(Kayes, Mali) Dívky při práci. 
Bambarské dívky při práci v západním Mali. Ženy a dívky pracují ve vesnicích v průběhu celého dne. Muži odpočívají, starají se o dobytek, nebo pracují na poli. Vesnice mají charakter opevněného náměstíčka, kde jsou převážně pracující ženy a děti. Voda ve vesnici nebývá, ženy musí vodu donášet ve vědrech na hlavách často z velkých vzdáleností. 
(Mali) Nazí černoši. 
Nahota je v domorodé Africe častým jevem. Mužská nahota je však výjimečná. Okolní džungle je domovem surmických kmenů. 
(Etiopie) Kůže. 
Na střeše domku suší Arabové kůže. Toto místo je jich doslova plné. Kůže se potom odváží uzoučkými uličkami starého města na oslech. 
(Maroko) Koželužny. 
Marocké koželužny jsou směsí zápachů, otrocké práce a atmosféry přítomné smrti tisíců zvířat... Koželužny jsou přímo ve starém městě - medině ve Fézu. 
(Maroko) Alej Sfing. 
Krásná alej sfing vedla původně od Luxorského chrámu až ke chrámu v Karnaku, což je několik kilometrů. Tyto chrámové komplexy byly označovány jako nejúžasnější paláce v tehdejším světě. Zub času rozdrtil egyptská božstva a na zbytky aleje dnes dohlíží minaret mešity, z něhož muezin pětkrát denně svolává věřící muslimy k modlitbě. 
(Egypt) Modré město. 
Marocký Chefchaouan leží vysoko v zelených horách pohoří Rif. Pohádkově malebné místo odedávna lákalo cestovatele omamnou vůní hašiše, který je zdejším produktem číslo jedna. V horách žijí Berbeři, jejichž ženy někde stále nosí typické velké slaměné klobouky. 
(Maroko) Z nitra. 
Velkolepý kostel St. George je do kamenné země vytesán v půdorysu kříže. Také všechny doplňky a ozdoby nesou podobný tvar. Dvoupatrová budova z jedné masy kamene je jakoby zapuštěna na dno vyhloubené díry. 
(Etiopie) Kostel půdorysu kříže. 
St. George, kostel svatého Jiří. 
(Etiopie) Etiopský kněz. 
Kněží hrdě střeží vchody do kamenných skvostů světové architektury. Snad již fakt, že vzácné a drahé klenoty z interiérů nikdo nevykradl, což je v Africe celkem běžná věc, svědčí o tom, že jim v tom pomáhá Bůh. 
(Etiopie) Lalibela. 
Kostel St. George je nejposvátnější ze všech v Lalibele a také jako jediný není naštěstí zastřešený nevzhlednou konstrukcí. Byl údajně vystavěn na popud samotného svatého Jiří, kterému se nelíbilo, že mu není zasvěcen žádný kostel v Lalibele. 
(Etiopie) Okna. 
Kamenné lalibelské kostely v Etiopii jsou unikátně zdobeny křesťanskými motivy. Etiopské ortodoxní křesťanství v této zemi vyznává 52,5% populace. 
(Etiopie) Michaela v lalibelských chodbách. 
Tajné chodby z lalibelských kostelů ústí až v dalekých lesích. 
(Etiopie) Polonahé dívky při práci. 
Uprostřed domorodé vesnice Bambarů vidíme polonahé slečny při práci. Většinu tvrdé práce zde vykonávají právě ženy a děti. 
(Mali) Tvrdá práce. 
Děvčata pracují po celý den, aby v podveřer nakrmily sourozence a muže, kteří se vrátí z pole. 
(Mali) Tržiště na vodě. 
Západoafrický Benin je kolébkou voodoo a přímo magicky přitažlivým místem pro cestovatele. Ještě stále tam najdete živý deštný prales, úžasné pobřeží přezdívané Zlaté a také rozsáhlé laguny, na nichž vyrostly unikátní vesnice. Jednou z nich je vesnice Ganvié, vybudovaná na jezeře Nokoué. 
(Benin) Vesnice na vodě. 
Populace Beninu se skládá z více než čtyřiceti etnických skupin. Mezi nejpočetnější patří Fonové, Yorubové, Baribaové a Sombové. Drtivá většina populace v Beninu vyznává animismus. Pouze 20% Beninců se přiklání ke křesťanství a 15% k islámu. 
(Benin) Rodina. 
Sympatičtí Himbové stojí před svou krásnou chýší. Za nedlouho se nám dostane pozvání do chýše, kterého si velmi vážíme. Polonahá maminka má na starosti chod celé rodiny. 
(Namibie) Dřevěná erotika. 
Tato magická socha představuje kouzlo ženského principu, které je zde prezentováno plnými tvary a nahotou. Sochař kladl důraz na velká prsa, která podtrhují erotický aspekt jeho díla. 
(Mali) U Himbů. 
Návštěvy domorodých vesnic mají různé průběhy. Na některých místech přijmou domorodci cestovatele s otevřenou náručí a dokonce jej i skromně pohostí. Jinde však může cestovatel šlápnout do vosího hnízda. Některá místa jsou totiž cizincům zapovězená a nikdo je nesmí spatřit. Pokud se tak stane, je zle. Existují společenství, která musí toto většinou obětní místo očistit rituální vraždou člověka, který místo svou přítomností znesvětil. V současné době však většinou postačí obětovat krávu a na určeném místě provést magické rituální zabití. Jsou také místa, kde jakoby si cestoavtele vůbec nevšímali a přehlíželi jej. To jsou oblasti s vysokým výskytem vyplašených turistů. Tato krásná mladá nahá slečna domorodého kmene Himba nás však přijala velmi přátelsky. Provedla nás po vesničce, představila náčelníkovi a ukázala nám další cestu do hor. 
(Namibie) Na území Dogonů. 
Malé hliněné chýše Dogonů jsou z dálky neviditelné. Teprve když cestovatel přijde blíže, začne rozeznávat jednotlivé chýše mezi balvany roztroušené pod útesem Bandiagara. Dogoni jsou poměrně nebezpeční lidé, kteří nemají v lásce cizince bez jejich doprovodu. Dokonce ani Dogon z jiné vesnice nesmí projít cizí vesnicí sám, aby nezahlédl zdejší obětní místo. Tím by jej totiž znesvětil a musel by zemřít nebo obětovat krávu v očišťujícím rituálu. 
(Mali) Ve vesnici. 
V dogonské vesnici panuje zvláštní atmosféra, kterou umocňují hrozivě silné zvuky linoucí se v noci z útesu. Nad námi je útes, před námi se rozprostírá suchá rovina občas přerušená písečným přesypem. V období sucha je okolí skutečně vyprahlé, což se razantně změní v období dešťů. 
(Mali) Z bible. 
Svatí muži často obývají malé jeskyňky, kde čtou z bible a oddávají se hlubokým modlitbám. Přes svou chudobu se ale těší velké váženosti u zdejšího křesťanského obyvatelstva. Jsou to poutníci, jejichž domovem jsou etiopské hory. 
(Etiopie) Pamětnice devíti století. 
Knihovna v oáze Shinguti skrývá až devět set let staré poklady duchovní literatury, jako je tento Korán. Unikátní knihovna je postavena z kamenů a vzácné svazky střeží pouhý visací zámek na děravých dřevěných dveřích. 
(Mauritánie) Totální Afrika. 
Nelegálně načerpané pohonné hmoty se prodávají v litrových skleněných lahvích. 
(Západní Afrika) Hrozivé voodoo sochy. 
Voodoo sochy podpírají přístřešek pro náčelníka vesnice Dogonů. Dogonská symbolika představuje složitý kulturní systém plný legend, pokynů předků, specifických tvarů a odkazů. 
(Mali) Chýše. 
Dogoni staví své chýše ve čtvercovém půdorysu. Stavebním materiálem je hlína a dřevo. Některé vesnice se dokonce modelují do tvaru ženského těla z ptačí perspektivy. Zvláštní chýše se potom budují na okraji vesnice pro menstruující ženy. Ty v době menstruace nechodí do vesnice mezi ostatní. 
(Mali) Vesnice. 
Útes Bandiagara, který fakticky vymezuje území kmene Dogonů, je dlouhý 150 kilometrů a vysoký až 400 metrů. Celý je provrtán jeskyněmi, průchody, šachtami a velkými místnostmi, kde Dogoni žijí. Právě uvnitř se pravděpodobně ukrývá tajemství Dogonů, které tolik fascinuje vědce po celém světě. Klíč k legendám o původu Dogonů na jiné planetě a vysvětlení prastarých astronomických znalostí náčelníků zůstanou ukryty do té doby, než agresivní Dogoni pustí cizince hlouběji do svého útesu. 
(Mali) V zemi tajuplných Dogonů. 
Dogonská vesnice pod útesem Bandiagara. Také Dogoni mají své kouzelníky, věštce a stařešiny. Stařešinové rozhodují o chodu vesnice, ale předávají také důležité vzkazy předků, např. jaké slavnosti v jakých obdobích slavit. Dogonští kouzelníci věští mimo jiné ze stop lišky písečné - Vulpes palida. 
(Mali) Matka se syny. 
Rodinka před nádherně zdobenou chýší v malé himbské vesničce na severu Namibie. 
(Namibie) Ait-ben-Hadou. 
Jedna z hliněných pevností pod horami Vysokého Atlasu. V této oblasti je podobných pevností více. Žijí tady Berbeři a Arabové. Panuje tady skutečně příjemná, pomalá a přátelská atmosféra. Právě zde se také točilo několik světových velkofilmů. 
(Maroko) Hřbitov. 
Barevný hřbitov v Rabatu na pobřeží Atlantského oceánu. 
(Maroko) Žebrající kyblíčkář. 
Malý vyhladovělý kyblíčkář sleduje ruch ve městě. Ostatní děti si s těmito sirotky, kteří žebrají zbytky jídla do svých kyblíčků, nehrají. Tyto hladové, špinavé, nemocné a zanedbané děti tvoří jakési společenství nedotknutelných. 
(Mali) Old school Antananarivo. 
Zažloutlý trh v rušném Antananarivu sálá poledním parnem. 
(Madagaskar) Atmosféra islámské zbožnosti. 
Vnitřní nádvoří mešity a medresy sultána Hassana vybudované v letech 1356 až 1363. Mešita je právem označovaná jako nejkrásnější kus Mamlucké architektury v Káhiře. Medresa je islámská teologická škola. 
(Egypt) Země v dunách. 
Marocká oáza na břehu písečného moře střeží hranici pod hradbou alžírských hor. Přestože zimní denní teploty šplhají ke třicítce, v noci tady mrzne. 
(Maroko) V deštném pralese. 
Domorodá vesnice v hluboké džungli. Zdejší domorodci si nemohou stěžovat na nedostatek jídla. Ovoce tady v širém okolí roste samovolně a divoce ve skutečně velkém množství. Od banánů přes litchi až po ananasy. Domorodci také loví krokodýly a drobnou pralesní zvěř jako opice, chameleony a plazy. 
(Madagaskar) Žluté roucho. 
Svatí muži křižují zelené hory Etiopie na své duchovní pouti, kterou často končí právě zde, na místě nejposvátnějším, v Lalibele. Nosí barevná roucha a jejich jediným majetkem je velký kříž a bible. 
(Etiopie) Herero. 
Pro hererské ženy jsou typické obří látkové rohy na hlavě a nadité mnohavrstvé sukně. Toto oblečení má svůj základ v původní módě manželek německých luteránských misionářů v 19.století. Hererové se již své animistické tradice vzdali a přijali křesťanství. Ve městečku mají kostel a svou víru prožívají skutečně hluboce. S Himby mají společné kořeny jazyka i původu. 
(Namibie) Na trhu. 
Před Velkou mešitou v Djené se každé pondělí koná trh, který připomíná obrovské mraveniště. Lidé několika kmenů se zde schází k výměně nebo prodeji svých plodin či výrobků. V nabídce jsou ale nejrůznější věci jako džíny, dželábie, nevydařené hračky nebo oblíbená rádia, na která se nedá nic naladit. 
(Mali) Čajař. 
Marocký čajař bloudí uličkami mediny a nabízí mátový čaj. V horkých letních dnech také vodu. Má na sobě typický pestrý oděv, aby ho lidé v mumraji nepřehlédli. 
(Maroko) Voodoo sošky. 
Nejrůznější voodoo sošky a masky jsou rozšířeny zejména v západní Africe. Některé sošky jsou až mimozemského vzezření, jiné jsou groteskní nebo naopak děsivé. Všechny však vyzařují jistou sílu a moc, která nevyvolává právě příjemnou atmosféru. 
(Západní Afrika) V nejstarší knihovně. 
Zatímco v okolní poušti panují neskutečná horka, v interiéru kamenné knihovny je příjemně chladno. Je šero, jediné světlo se zvenku prodírá otvory v dřevěných dveřích a okenicích. 
(Shinguti, Mauritánie) Antiatlas. 
Opevněná vesnice na kopci v pohoří Antiatlas. Zdejší muži nosí dlouhé silné džaláby se špičatými kapucemi, zatímco ženy jsou zahaleny do černých šatů decentně zdobených barevnými doplňky kolem krku nebo otvoru pro oči. 
(Maroko) Timbuktu. 
Ženy s nákladem na hlavě kráčí před starou mešitou v legendárním městě Timbuktu, které leží na jižním okraji Sahary. V Timbuktu se střetávají mnohá etnika jako jsou Tuaregové, Berbeři a další černošské kmeny. Mnozí jsou tady coby kočovníci a město si tak zachovává pestrou karavaní atmosféru unikátní oázy. Navzdory střetu několika rozdílných kultur tady prakticky neexistuje rasismus, což na mnohých dalších místech v Africe, zejména v Mauritánii, neplatí. Z minulých dob, kdy bylo Timbuktu důležitou a mocnou zastávkou karavan putujících přes Saharu do tropiské Afriky pro zlato, slonovinu, otroky a další zboží, se uchovala povinnost přihlásit se po příjezdu na patřičném místě a zaplatit za možnost pobytu. Pokud však nezaplatíte, nic se nestane. 
(Mali) Muezin. 
Než začne svolávat veřící k modlitbě, obchází muezin pomalu hliněnou mešitu. Muezin svolává věřící muslimy pětkrát denně k modlitbě. Dříve zpíval přímo z minaretu, dnes však většina muezinů používá výdobytky civilizace a svolává z přízemí pomocí mikrofónu a reproduktorů. 
(Mali) Nefertari. 
Skalní komplex královny Nefertari v Abu Simbelu byl vytesán před téměř třiatřiceti stoletími za vlády Ramsese II. Egyptští faraoni hojně stavěli také na území Horního Egypta, dnešního Súdánu. V Súdánské Nubii najdeme podobné skalní komplexy a sochy vládců, ale také množství pyramid nedaleko hlavního města Chártúm. Pyramidy jsou trochu odlišné od známých pyramid v Gíze a okolí. Mají strmější stěny a jsou menší, bývá jich také více na jednom místě. 
(Egypt) Abu Simbel. 
Skalní komplex Abu Simbel faraona Ramsese II. zachránilo Unesco rozebráním a přestěhováním před zatopením Asuánskou přehradou. Abu Simbel se nachází na březích Nilu, nyní je vyzdvihnut o několik desítek metrů výše, ale natočen naprosto totožným směrem, aby splňoval dávné požadavky, kdy při určitých dnech dopadá kužel světla na sochu Ramsese II. uvnitř monumentu. 
(Egypt) Roh. 
Slunce zapadá za hliněným městečkem, muži odpočívají ve stínu mešity ve společnosti koz. 
(Mali) Velkolepé pohřebiště. 
Tři velké pyramidy v Gíze jsou obklopeny menšími pyramidami královen. Velké pyramidy jsou zleva: Menkaureova neboli Micerinova pyramida - původní výška 66,5 m, dnes 62 m. Základna 108 m. Prostřední je Rachefova neboli Chefrenova pyramida - původní výška 143,5 m, dnes 136,5 m. Základna 215,3 m. Zcela vpravo je největší pyramida Cheopsova neboli Chufova. Původní výška 146,5 m, dnes 138 m. Největší stavba všech dob váží přes 6 milionů tun a byla dokončena kolem roku 2550 p.n.l. V královském pohřebišti v Gíze odpočívají také stovky úředníků a důležitých lidí čtvrté dynastie. V současnosti je výstup na pyramidy přísně zakázán. Chcete-li výstup podniknout, doporučuji lézt zadní stranou Micerinovy pyramidy, kde je nejméně návštěvníků, otrapů a hlídačů. Ideálním časem je průběh velké páteční polední modlitby, které se povinně účastní všichni hlídači. V případě, že se nestihnete do konce modlitby vrátit dolů a budete přistiženi jako já, připravte si drobné. 
(Egypt) Pyramidy v Gíze. 
Za magickou sfingou a majestátnými pyramidami v Gíze zapadá slunce. Místo zahaluje mystický závoj starých legend. 
(Egypt) Z vrcholu pyramidy. 
Fotografie Rachefovy neboli Chephrenovy pyramidy z vrcholu menší pyramidy Mycerinovy. Rachefova pyramida je druhá největší v Egyptě i na světě. Její původní výška byla 143,5 m, nyní měří 136,5 m. Její základna má 215,3 m. U této pyramidy se pod vrcholem dochoval původní hladký obklad. Dříve byly pyramidy naprosto hladké a sluneční paprsky úžasně odrážely do kraje. 
(Egypt) Pod Cheopsovou pyramidou. 
Monumentální Cheopsova pyramida je postavena z neuvěřitelných dvou a půl milionu kamenných bloků. V Egyptě se nachází množství dalších zajímavých a tajemných pyramid. Nejstarší z nich jsou Džoserova pyramida v Sakkáře, Sechemchettova pyramida v Sakkáře, Pyramida v Médúmu, Lomená pyramida v Dashuru, Červená pyramida v Dashuru, Cheopsova pyramida v Gíze, Rachefova pyramida v Gíze, Radžedefova pyramida v Abú Rawáší, Micerinova pyramida v Gíze, Veserkafova pyramida v Sakkáře, Sahureova pyramida v Abúsíru, Neferirkareova pyramida v Abúsíru, a další ... 
(Egypt) Velká sfinga a pyramida v Gíze. 
Velká sfinga a pyramida za ní jsou dílem faraona Rachefa, respektive jeho lidí. 
(Egypt) Lomená pyramida. 
Zvláštní Lomená pyramida v Dashuru mění zhruba v polovině výšky úhel z 54,31 stupňů na 43,21. Pravděpodobné důvody jsou dva. Prvním je rozhodnutí architekta, který se začal domnívat, že by se pyramida pod původním úhlem zhroutila. Podle druhé teorie byla pyramida urychleně dokončena pod novým úhlem z důvodu úmrtí faraona Snefera. Pyramida je unikátní také dvěma vchody - jedním ze severní stěny a druhým ze západní. Dochoval se také hladký obklad. Výstup na tuto pyramidu není jednochý. Stáří pyramidy je zhruba 4560 let. 
(Egypt) Velká sfinga a pyramidy v Gíze. 
Velká sfinga je největší sochou vytvořenou z jedné masy kamene. Je dlouhá 74 metrů, vysoká 21 metrů a široká 6 metrů. Zobrazuje lví tělo a lidskou, pravděbodobně faraonovu hlavu. Její původ se datuje do doby stavby Rachefovy pyramidy. Je tedy asi 4500 let stará. 
(Egypt) Hřbitov pod pyramidou v Gíze. 
V pozadí stará hrobka faraona, v popředí moderní hrobky současných nebožtíků. 
(Egypt) Lomená pyramida v Dashuru z vrcholu Červené pyramidy. 
Unikátní lomená pyramida v Dashuru nedaleko Káhiry, fotografovaná z vrcholu vůbec nejstarší hladké pyramidy Červené, byla postavena za faraona Snefera v době kolem roku 2560 před naším letopočtem. Spolu s Červenou pyramidou jsou to nejstarší skutečné pyramidy, po pyramidách v Sakaře. Těmi jsou Džoserova stupňovitá a Sechemchetova pyramida. Na vrchol Červené pyramidy, která měla původní výšku 136,5 m (nyní o několik málo metrů nižší), můžete díky minimálnímu zájmu turistů za drobný bakšiš ostraze vylézt. Polezete-li v létě jako já, počítejte s poměrně vyčerpávajícím výstupem a nezapomeňte si vzít vodu. 
(Egypt) Mešita Hassana II. v Casablance. 
Monumentální mešita v Casablance je třetí největší mešitou na světě po mešitách v Mekce a Medině. Ke společné bohoslužbě pojme 25 000 věřících. 
(Maroko) Islámská Káhira. 
Nejstarší mešitou v Káhiře je mešita Ibn Tulun postavená tureckým guvernérem v 9. století s minaretem v babylonském stylu. V Káhiře potom najdeme unikátní mešity z různých období od této až po nedávno postavené. 
(Egypt) Sloup. 
Stará arabská architektura je bohatá na detaily. Tento sloup zdobí malé nádvoříčko starého města. 
(Fez, Maroko) Brána do fézké mediny. 
Jedna z mnoha bran do staré čtvrti marockého Fézu. Horkem odpoledne voní mátový čaj a spálenina čehosi právě dohořívajícího. Náměstím se line hlasitá arabská hudba a z rohů pokřikují prodejci nejrůznějších věcí od holicích strojků přes slepice po lístky na autobus do Meknesu: ,,Meknes, Meknes, Meknééééééés!´´ 
(Maroko) Tuaregové před mešitou. 
Mladí Tuaregové na cestě do islámské školy v Timbuktu. Toto sídlo opředené mnoha legendami bylo v minulosti hlavním městem islámu a vzdělání. Z těchto dob se zachovaly hliněné mešity a další stavby s nápaditou dekorací. Tuaregové stojí u mešity Djinguereber, která je nejstarší dosud existující mešitou v západní Africe. 
(Mali) Konvička. 
Konvička s mátovým čajem na zdobeném stolku. V saharské Africe je čaj oblíbeným nápojem. Existují specifické druhy přípravy čaje, například berberský nebo tuaregský. 
(Maroko) Ouarzazate. 
Hliněné městečko pod pohořím Vysoký Atlas. Úzké uličky mezi hliněnými domky pulzují životem celý den i noc. Za hradbami města je ale poměrně liduprázdno. 
(Maroko) Labyrint. 
Na afrických tržištích bývá velmi rušno. Seženete tady opravdu různé zboží, například voodoo fetiše. 
(Západní Afrika) Svazijské tance. 
Tanečnice vykopávají nohy vysoko nad hlavy do rytmu bubnů. Při svazijských oslavách panuje příjemná radostná atmosféra. 
(Svazijsko) Ve Svazijsku. 
Také muži se účastní oslav svými tanci s kopími. Muži při tancích více skáčou a naznačují boj. 
(Svazijsko) Michaela s Tuaregem. 
Setkání s Tuaregem v Timbuktu. Mnozí Tuaregové stále nosí meč v krásné pochvě z velbloudí kůže zdobené tuaregskými motivy. K Tuaregům neodmyslitelně patří jejich specifický kříž, který je snad pozůstatkem křesťanské minulosti tohoto etnika. Kříž slouží Tuaregům jako pas, díky kterému mohou cestovat po celé Sahaře, i dále do subsaharské Afriky. 
(Timbuktu, Mali) Stany. 
Poblíž malé oázy v marocké poušti. 
(Maroko) Casablanka. 
Velká mešita Hassana II. obklopená vodami Atlantiku. 
(Maroko) Dahab. 
Mešita v Dahabu kraluje beduínské vesnici pár desítek metrů od korálového pobřeží. V pozadí se tyčí hory Saudské Arábie. Také v Dahabu jsme se setkali s nevraživostí mezi Beduíny a Araby. Vztahy jsou natolik špatné, že pokud se beduínská dívka zaplete s Arabem a naopak, hrozí dívce smrt a mladíkovi dlouholeté vězení. Arabové tady Beduíny utlačují a šikanují. Sami Beduíni tvrdí, že jim bylo lépe pod vládou izraelských Židů, v dobách, kdy Sinaj náležel k Izraeli. Náš výhled ze čtvrti Mubarak. 
(Egypt) Zlatá mešita v Nahé Africe... 
Islámská architektura v Káhiře. 
(Egypt) Africký islám. 
Bílá mešita v egyptské oáze v západní poušti. Arabové rozšířili islám téměř do celé severní Afriky v 7. století. 
(Egypt) Lampa. 
Arabská lampička patří k uvolněným večerům v severní Africe. 
(Severní Afrika) Trh. 
Na velkém trhu najdete skutečně kde co... Od nefunkčních teploměrů až po želvy či papoušky. Převládají však plodiny a věci nutné k přežití. Na trhu před mešitou v Djené jsme se cítili jako ve snu... 
(Mali) Samburské ženy staví chýši při svatbě. 
Při svatbě musí samburské ženy postavit novou chýši pro novomanželku. Po dostavění chýše probíhá samotný obřad, ale již při samotné pohodové stavbě si ženy zpívají a vytváří slavnostní svatební atmosféru. 
(Keňa) Pevnost. 
Arabská pevnost na pobřeží Středozemního moře. 
(Tunisko) Minaret. 
Unikátní architektura čtyřstranných minaretů v severní Africe. 
(Severní Afrika) Cesta za prací. 
Berbeři cestují za prací. Pro tuto oblast jsou typické velké slaměné klobouky. 
(Tunisko) Pozor velbloudi. 
Stádo divokých velbloudů může značně zkomplikovat rychlou jízdu divoce řídících Arabů. 
(Severní Afrika) Brána do touzerské mediny. 
Unikátní architektura starobylého arabského města. Berberky chodí zahalené v černý šat. Lehké zdobení je jen na přehozu přes hlavu kolem obličeje nebo kolem krku. 
(Severní Afrika) Berberské tetování na ruce. 
Mezi staršími berberskými ženami je stále populární tradiční tetování na obličeji a na rukou. 
(Tunisko) Unikátní zapuštěná obydlí troglodytů. 
Některé kmeny žijí ve zvláštních zapuštěných obydlích, která chrání před horkem a spalujícím sluncem. V těchto obydlích žijí společně s lidmi i zvířata, stejně jako u dalších subsaharských kmenů. 
(Severní Afrika) El-Jem. 
Africké koloseum v tuniském městečku El-Jem je jedno ze šesti na celém světě. 
(Tunisko) Pohled do dějin. 
Některé mediny - stará města - saharské Afriky jsou hotovými klenoty architektury, kde se promítá tisíce let historie. 
(Severní Afrika) Talíře. 
Arabská keramika. 
(Severní Afrika) Chýše na ostrově Madagaskar. 
Unikátní vyvýšené chýše v tropickém deštném pralese. 
(Madagaskar) Hrob. 
Hroby malagašských kmenů jsou zdobeny výjevy ze života zesnulého. Tento muž byl ženatý a stal se svědkem výjimečné události - souboje krokodýla s hadem. Tomu je zde přikládán velký význam.. Na kameny, které přikrývají tělo, dávají domorodci rohy dobytka. Domorodci věří, že zvířata, která se usídlí v hrobě, např. ještěrky, brouci, hadi a další, jsou prostoupeny duchem zemřelého, a proto k nim chovají nevídanou úctu. 
(Madagaskar) Luxor v Egyptě. 
Egyptský Arab v typické bílé dželábii, v bílém turbanu a s tmavým šátkem. Muž se opírá o celou historii této pozoruhodné země. Státním náboženstvím v Egyptě je islám, žijí zde povětšinou sunnitští muslimové 94%. Křesťanů je tady 5,9%. 
(Egypt) Al-Dhakla. 
Egyptská oáza v poušti. 
(Egypt) Železné voodoo. 
Africké voodoo prochází změnou materiálu používaného na sošky a masky, ale rozhodně neztrácí na síle. 
(Benin) Plechové voodoo. 
Voodoo může být reálnou hrozbou pro Evropu, do které míří čím dál víc uprchlíků z Afriky, stejně jako virus HIV. 
(Benin) Nahá Afrika na zanzibarských kresbách. 
Zdejší umělci tvoří velmi rádi inspirováni místním kuřivem. 
(Zanzibar) Bubny před voodoo soškami. 
Dogoni používají při tvorbě sošek zvláštních tvarů hlavy. 
(Mali) Voodoo soška. 
V současné době je Afrika vystavena silnému tlaku křesťanství a islámu na tradiční animistická náboženství. V mnoha zemích tak rostou kostely a mešity jako houby po dešti, ale domorodci na své tradice nezapomínají, stále se bojí od nich ustoupit. Afričan, jenž přijal křesťanství, věří většinou velmi hluboce a silně. Stále však klade velký důraz na běžné voodoo pomůcky, jako jsou ochranné přívěšky kri-kri na krku, končetinách či kolem pasu. Také islámským dětem se na hlavách vyholují ochranná čírka nebo nechávají symbolické pramínky vlasů. 
(Benin) Symbolika dvojčat. 
Nebývale velké úctě se v mytologii afrického voodoo těší dvojčata různého pohlaví. Pokud se takovýmto dvojčatům na africkém venkově stane něco zlého, domorodci se děsí přicházející pohromy. Dvojčata se často používají jako silný motiv pro magické sošky. 
(Benin) Africké klobouky. 
Prodavačka na vodním trhu v Beninu má na hlavě typický klobouk pro tuto oblast. Na vodním náměstí již původní dřevěné chýše nahrazují chýše plechové. 
(Benin) Pád. 
Každá stavba má svou životnost. 
(Benin) Lidé u jezera. 
Vodní lidé mají své loďky zakotvené před chýší. Před cestou na vodní trh je třeba vše důkladně prokonzultovat. 
(Benin) Unikátní chýše na jezeře. 
Unikátní dřevěné stavitelství v roce 2004. 
(Benin) Voodoo soška v malé chýši v deštném pralese. 
V některých oblastech má stále každá chýše svou ochrannou voodoo sošku. 
(Západní Afrika) Voodoo symbolika. 
V zemi prosycené atmosférou magie a voodoo symboliky. 
(Benin) Magie pod salámovníkem. 
Tajemství hluboké džungle. 
(Benin) Domorodá vesnička v džungli. 
Domorodá vesnička nedaleko pobřeží, jemuž se přezdívalo Pobřeží Slonoviny, Pobřeží otroků nebo také Zlaté pobřeží. Tyto názvy jsou knižní ukázkou evropských záměrů v Africe. V Ghaně žije 63% křesťanů (protestanté 28%, římští katolíci 18,5%, afričtí křesťané 16,5%). Tradiční víru vyznává 22% obyvatel a muslimů je 15%. 
(Ghana) Domorodá vesnice pod vysokým útesem. 
Krásná dogonská vesnička pod útesem Bandiagara. 
(Mali) Velbloud a Tuareg. 
Tuaregové a velbloudi jsou nerozluční přátelé. Narozdíl od negroidních kmenů, které zvířata povětšinou týrají, se Tuaregové o své velbloudy dobře starají. 
(Mali) Unikátní okno se saharskými motivy. 
Súdánská architektura. 
(Severní Mali) Krytý bazar. 
V krytém arabském bazaru seženete opravdu vše. Za skvělé ceny si tady koupíte třeba zlaté přívěšky nebo malého chameleona. 
(Marakesh, Maroko) Mauretánský hřbitov. 
Hřbitov nedaleko oázy v písečné poušti. 
(Mauritánie) Domorodá vesnice. 
Jednoduché chýše přírodního národa vysoko v etiopských horách. 
(Etiopie) Chýše. 
Romantická tvář Sahary. 
(Severní Afrika) Podvečerní Dahab. 
Původně malá rybářská osada na Sinaji oblíbená dříve mezi hippies, kteří sem jezdili za klidem a dobrou marihuanou, je dnes magnetem pro potápěče z celého světa. Ovšem již dlouho před narozením Krista zde byl důležitý římský přístav, který později zanikl. 
(Egypt) Katolický kostel na Madagaskaru. 
Malý dřevěný katolický kostel stojí na krásném východním pobřeží ostrova Madagaskar. Animistický ostrov, jehož obyvatelé mají zcela unikátní původ z Asie, byl nejprve obsazen arabským sultánem. Ten ovšem nešířil islám, ale ostrov pouze ovládal a využíval. Lidem ponechal jejich tradiční víry. Teprve s příchodem prvních misionářu bylo domorodcům zvěstováno evangelium. Mezi Malagaši je také oblíbená teorie o jejich pravé židovské krvi. 
(Madagaskar) Noční Luxor. 
Luxorský chrám vybudovaný za faraona Amenophise I. před asi 3500 lety stojí na východním břehu Nilu. Podle staré egyptské mytologie symbolizuje východ slunce život a západ naopak smrt. Proto na zápaním břehu Nilu v Luxoru vzniklo pohřebiště a takzvané místo mrtvých. Je zde např. údolí králů a údolí královen. Vchod do unikátního chrámu střeží dvě mohutné sochy a vysoký obelisk. 
(Egypt) Noční pohled na Luxorský chrám. 
Luxorský chrám - Luxor Temple byl původně spojen promenádou lemovanou sfingami s chrámem v Karnaku. Slovo Luxor pochází z arabštiny. Původní řecký název místa byl Théby. Ještě dříve bylo toto místo známé jako Veset. 
(Egypt) Nejdelší vlak. 
Cestou na nejdelším vlaku světa (5 km). Čeká nás mnoho hodin v naprostém hluku, zpestřených nálety tučných kobylek, které se drží oděvu jako klíšťata. Celá hraniční oblast podél kolejiště je zaminovaná. 
(Mauritánie) Islámská Káhira. 
Muslimské ženy kráčí po nádvoří před velkou mešitou s vysokými propracovanými minarety. Mešity jsou pro věřící otevřeny neustále a mnozí sem chodí třeba jen nerušeně odpočívat a přemýšlet. 
(Egypt) Uvnitř mešity sultána Hassana. 
Minaret je vysoký 68 m a je druhý nejvyšší v Káhiře, po minaretu mešity Al-Fath. 
(Egypt) V sudánské kavárně. 
Zátiší v sudánské kavárně ukazuje originální sudánské zápalky, cigarety a arabskou edici Coca-coly. 
(Súdán) Stany. 
Poblíž malé oázy v marocké poušti. Stany chrání obyvatele před nesnesitelným žárem v denních hodinách. 
(Maroko) Barevná Núbie. 
Vesnička na úpatí hor nedaleko údolí králů na západním břehu Nilu. 
(Egypt) Súdánská núbie. 
Převozník převáží súdánské núbijce přes Nil nedaleko unikátních súdánských pyramid. Súdán ukrývá mnoho architektonických a kulturních pokladů z dob egyptských faraonů, kdy byl součástí říše a také unikátní domorodé kmeny, které ještě stále přežívají na jihu země. Největší země Afriky je ale neustále zmítána válečnými konflikty. 
(Súdán) Po bohoslužbě. 
Muži se rozchází domů po velké páteční bohoslužbě ve Velké mešitě v Djené. Oděni jsou převážně do světlých dželábií a bílých čepiček. Na krku mají šátky a v rukou také dlouhé modlitební růžence. 
(Mali) Egypt očima ptáků. 
Egyptské městečko fotografované z vrcholku blízké hory se chystá na večerní modlitbu. 
(Egypt) Arabské tance. 
Mezi tradiční arabské tance patří vedle známých břišních tanců také jakési zvláštní točení na místě v dlouhé suknici a šátky v rukou. 
(Severní Afrika) Čarokrásná Núbie. 
Núbie, tedy oblast jižního Egypta a severního Súdánu, má neopakovatelné kouzlo. Domorodé Núbijce popisují již staří Egypťané jak na svých papyrech, tak na zdech chrámů pomocí hyeroglifů. 
(Egypt) V srdci pohádkové Mauritánie. 
Ondřej ochutnává saharské kuřivo ze speciální maurské dýmky daleko od civilizace, v malé pohádkové oáze uprostřed Sahary. V Africe jsou místa, kde se skutečně cítíte jako v úžasném snu... 
(Mauritánie) Dřevěné lodě. 
Rybářské lodě jsou zakotveny na pobřeží ostrova koření. 
(Zanzibar) Hranice Angoly a Namibie. 
Domorodá vesnička na samé hranici Angoly a Namibie. 
(Jižní Afrika) Sošky. 
Dogonské sošky symbolizují nejrůznější aspekty kmenové mytologie. Zde vidíme dvě sošky představující muže se ztopořeným penisem - tedy mužský princip - a nahou ženu s velkým poprsím - tedy princip ženský. 
(Mali) Oáza Dakhla. 
Stará mešita v nádherné oáze Dakhla uprostřed Lybijské pouště v Egyptě. Oáze dává život 60 přírodních pramenů. 
(Egypt) Mešita Mohameda Aliho. 
Mešita Mohameda Aliho vyrostla v klasickém tureckém stylu v letech 1830 až 1848. Nachází se v komplexu káhirské Citadely. 
(Egypt) Dva vysoké minarety. 
Islámská architektura v Asuánu. 
(Egypt) Prodavač kokosů. 
Prodavač kokosů kráčí po pláži se svou nabídkou. 
(Madagaskar) Karnak. 
Velkolepá přístupová alej do Karnakského chrámu. Tento chrám, dříve označován jako nejúžasnější palác na zemi, byl budován, rozšiřován a dekorován celých 1500 let. Nejstarší část byla vybudována za faraona Sesostrise I. kolem roku 1950 př.n.l. 
(Egypt) Koberec. 
Arab tká nový koberec na starém tkalcovském stroji. 
(Maroko) Bubny. 
V unikátním kamenném kostele v Lalibele odpočívají bubny, které zní při bohoslužbách. 
(Etiopie) Bazar. 
Rušná ulička v přeplněném káhirském bazaru. Hlučící prodavače překřikuje muezin svolávající z minaretů věřící k modlitbě. 
(Egypt) Horus. 
Horův chrám byl budován od roku 237 př.n.l. asi 200 let. Je to unikátní komplex v Edfu. 
(Egypt) Maska. 
Dogon oblečený do soudobého oděvu má na obličeji nasazenou typickou voodoo masku se kterou tančí. Masky se zhotovují vždy pro konkrétní událost. Dogonské fetiše vyzařují skutečnou sílu, která pramení z ducha zla. Kdo však používá tuto energii, otevírá se právě duchu zla, který ho postupně zničí. 
(Mali) Šálky. 
Tradiční etiopské šálky na kávu. Káva pochází právě z Etiopie a dodnes se zde pěstuje ta nejvybranější a nejlepší. Je servírována zvláštním rituálem, často právě do takovýchto šálků. 
(Etiopie) Africká chýše. 
V kraji domorodých kouzelníků na hranici Angoly a Namibie. Dřevěná ohrada kolem chýše chrání vesničku proti divokým šelmám z buše. 
(Namibie) Vesnička ve střední Africe. 
Domorodá vesnička pod vysokými věčně zelenými horami nedaleko rovníku. 
(Střední Afrika) Biblický kraj. 
Křesťané v etiopských horách chodí zahaleni do bílých bavlněných látek. Toto místo má velmi příjemnou atmosféru a krajina dokonce voní ... 
(Etiopie) Voodoo sochy zvířat. 
Silné rituální voodoo sochy představující krávy vyzařují hrůzu a děs. Kdo neucítí na vlastní kůži, nemůže si reálně představit, jak tyto energie působí a fungují. A proto čiňte pokání a věřte evangeliu, protože Kristus pro nás jednou pro vždy zlého porazil. 
(Mali) Svatá Kateřina. 
Klášter Sv.Kateřiny na Sinajském poloostrově je domovem několika řeckých mnichů. Najdete jej pod biblickou horou Sinaj, na které obdržel Mojžíš od Hospodina desatero přikázání. Je však otevřena diskuze, jestli je to skutečně prává hora Sinaj, protože reálné možnosti jsou dvě. Druhá hora Sinaj je v Saudské Arábii. 
(Egypt) Moderní Afrika. 
Současná maloměstská Afrika při oslavě tradičního svátku. Vymizela nahota a jistý romantický aspekt, ale nevymizela spontánost. 
(Keňa) Současné městské Afričanky. 
Moderní africké ženy ze senegalského Dakaru relaxují po nákupech na ostrově Il de Goré. 
(Senegal) Okno. 
Unikátní Súdánská, respektive Sahelská, architektura. 
(Mali) Féz. 
Unikátní architektura v marockém Fézu. 
(Maroko) Bible a kříž. 
 ...ve jménu Otce, Syna, i Ducha svatého... 
(Etiopie) Spiritualita. 
Svatí muži povznášejí svá srdce k Bohu v legendární Lalibele. 
(Etiopie) Malgašská domorodá vesnice. 
Hluboko v buši na dalekém Madagaskaru. Přírodní způsob života v těchto vesnicích se za tisíce let prakticky nezměnil. 
(Madagaskar) Na mauritánském nádraží. 
Nejdelší vlak na světě měří pět kilometrů a jezdí v Mauritánii s nákladem železa. Při zpáteční cestě využívají lidé prázdné doky na železo. Při cestě po stále zaminované mauritánsko-západosaharské hranici je vlak jedinou možností. 
(Mauritánie) Bohoslužba. 
V káhirské mešitě sultána Hassana probíhá bohoslužba. 
(Egypt) Coca-cola. 
Arabská edice Coca-coly. Tento nápoj je k dostání všude v Africe, a to i na takových místech, kde není obyčejná voda. 
(Maroko) Siwa. 
Legendární oáza Siwa na Sahaře je domovem unikátní berberské kultury. Celé místo má úžasnou, klidnou a pozitivní atmosféru. 
(Egypt) Antananarivo. 
Velké tržiště v Antananarivu je ideálním místem na malgašské nákupy. Seženete zde ty nejlepší bubny všech velikostí. 
(Madagaskar) Súdánské ráno. 
Snídaně za horkého súdánského rána je založena na lahodné silné kávě a šíše s černým tabákem. Pro zpestření dusného dne lze do šíši přidat větší než malé množství hašiše... Uvidíte jiný Súdán. 
(Súdán) Nahá socha. 
Africké sochy jakoby vyprávěly tajemné příběhy drsné historie tohoto kontinentu. Zvláště silné jsou v noci, když siluetu decentně osvítí namodralé světlo odražené Měsícem. 
(Západní Afrika) Tajmství eucharistie. 
Před tajemstvím eucharistie, kdy příjímá tělo Kristovo, je svatý muž zahloubán do svatých textů Písma. 
(Etiopie) Ve snu. 
Po čokoládové snídani v překrásném městečku Chefchaouan si cestovatel připadá v jeho modrých uličkách jako ve snu. 
(Maroko) Karnak. 
Majestátný přístup ke Karnakskému chrámu v Luxoru, který je příkladem dávného umění. 
(Egypt) Nahá kouzelnice ze dřeva. 
Voodoo socha nahé kouzelnice ukazuje její přirozenou sílu založenou na rovině erotiky. 
(Mali) Pouliční kavárna v Súdánu. 
Na rušné ulici v súdánském městečku odpočívají muži v malé kavárně. Polední žár letního dne vyhnal většinu lidí do stínu. 
(Súdán) Stolička. 
Dogoni kladou důraz na symboliku. Většina jejich rukodělných výrobků nese konkrétní poselství. Například rukojetě holí jsou většinou vyřezány ve tvaru krokodýla, který se teší ohromné úctě a představuje smrt, respektive přechod ze života do světa mrtvých. Všechny dogonské sochy mají svůj přesný význam a nejsou tedy pouhou dekorací, což dodává této specifické kultuře na zajímavosti a hodnotě. Oproti civilizovanému světu, kde je většina produktů pouze funkčních a estetických, leč nic neznamenajících, je i pouhá stolička u Dogonů poselstvím. Na této dřevěné stoličce je vyobrazena nahá africká rodina. Na opačné straně jsou muži. Zleva je potom babička a matka s dcerou, tedy symbolika soudržnosti rodiny, kterou umělec vytvořil s důrazem na odkaz svých předků, ke kterým nahota neodmyslitelně patřila. 
(Mali) Vesnice Dogonů. 
Zajímavé hliněné chýše chrání kamenná zeď kolem celé vesnice. 
(Mali) Dřevěná chýše. 
V hraniční oblasti Angoly a Namibie může cestovatel obdivovat krásné domorodé vesničky. V této lokalitě staví domorodci dřevěné chýše na čtvercovém půdorysu. 
(Angola - Namibie) Na trhu v jižní Etiopii. 
Domorodci z okolních vesnic směňují nebo nakupují na malém trhu. 
(Etiopie) Barevní svatí muži. 
Svatí muži studují ve skále Písmo. Své krásné kříže mají opřené vedle sebe. 
(Etiopie) Chlapec s velbloudy. 
Malý Maur má na starosti stádečko velbloudů. Hoch má na sobě typickou modrou dželábii volného střihu bez rukávů. Až bude starší, nebude mu chybět turban. 
(Mauritánie) Studium evangelia. 
Svatí muži studují evangelium před sváteční bohoslužbou. 
(Etiopie) V koruně palmy. 
Černoch shazuje kokosové ořechy. 
(Madagaskar) Ovoce - zelenina. 
Obchůdek s ovocem a zeleninou v Dahabu na Sinaji. 
(Egypt) Socha v buši. 
Afrika v pohraničí Burkiny Faso a Mali na nás silně zapůsobila. Právě v této oblasti je Afrika tou pravou, drsnou a magickou. 
(Mali) Propracovaná voodoo maska. 
Michaela si zkouší do detailu propracovanou dogonskou masku. 
(Mali) Ramadán. 
Po západu slunce začíná toužebně očekávaná veřejná hostina. Věřící muslimové nesmí v měsíci Ramadánu od úsvitu do soumraku jíst, pít, kouřit a sexuálně žít. Jsme v Egyptě, je Ramadán, je po soumraku ... Hostina začíná. 
(Egypt) Talíře na hlavách. 
Prodavačky ovoce nosí svoji nabídku na talířích na hlavě. 
(Mali) V medině. 
V úzkých uličkách arabských medin... Jó, arabská pohádka... 
(Severní Afrika) Před branou. 
Arabské ženy hovoří před branou do mediny ve Fézu. 
(Maroko) Dýmky. 
Pestrý výběr dřevěných dýmek určených pro degustaci magického kuřiva. 
(Střední Afrika) Oslavy. 
Oslavy a tance v civilizované Africe. 
(Keňa) Malování nahé Afriky. 
Africký umělec maluje Nahou Afriku. 
(Zanzibar) V dželábiích. 
Maurové sledují rušný obchod hraničící s hádkou nedaleko od nich. 
(Mauritánie) Okno. 
Unikátní příklad sahelské architektury na jižním okraji Sahary. 
(Mali) Domorodá Afrika. 
Hliněné chýše čtvercového půdorysu v zemi Dogonů. 
(Mali) Kmen. 
Mohutný kmen baobabu se sklání nad domorodé chýše Dogonů. 
(Mali) Život v Kristu. 
Cesta v Kristu vede k pravému, živému Bohu. 
(Etiopie) Himbky s dětmi. 
Himbky odpočívají cestou na daleký trh. 
(Namibie) Hluboká spiritualita. 
Svatý muž je oddán hlubokému pohroužení do svatých textů. 
(Etiopie) Na trhu. 
Na pulzujícím tržišti v Mali koupíte nejrůznější věci téměř zdarma. Pořídíte voodoo fetiše nebo základní potraviny, ale také třeba nefunkční video či mp3 přehrávače, nebo nejrůznější hry. 
(Mali) Rikši na Mada. 
Tyto barevné rikši jsou tažené bosým běžcem. 
(Madagaskar) Barevná dlouhá péra na čelenkách Samburů. 
Samburové mají skutečně unikátní zdobení. Mladí bojovníci nosí pestrobarevné náramky na krku a specifické čelenky, které korunují dlouhá péra z ulovených velkých ptáků, které Afričané nemilosrdně střílí. Mnoho stěhovavých ptáků, kteří na zimu míři do Afriky, se do Evropy již nevrátí. Čím větší ptáci, tím menší šance na přežití - není divu, když přelétají oblasti trpící hladomorem. Velký pták, jako například čáp, nasytí polovinu domorodé vesničky ... 
(Keňa) Horké odpoledne u Samburů. 
Ve vesnici Samburů panuje ospalá odpolední atmosféra. Je velmi dusno. Náčelník obchází chýše, aby se ujistil, že vše je v pořádku... 
(Keňa)

Další fotografie

z naší dvouleté cesty pěšky a stopem napříč nahou Afrikou

Krásné mladé africké dívky apod., aneb upoutávka


Tento web pro vás zdarma vytvořili:

© Ondřej Havelka

html, css :: Atelier GINGO