Nahá Afrika

navigace


Tajemný kmen červených Himbů

Příběhy z Afriky

Prodíráme se trnitými keři a po těle sleduji několik krvácejících řezů způsobených velkými bodlinami. Batohy nám obalily jemné kousíčky bílého chuchvalcovitého pýří, boty olizují jazyky červeného prachu a zářící slunce žhne polední tropickou silou ...

Stopem do Opuwe

Nahá Afrika. 
Původně středoafrický kmen Himbů dnes najdeme zejména v severní Namibii. Himbové jsou proslulí svým unikátním zdobením a barvením těla, ale také neutuchajícím vztahem ke svým tradicím a neochotou přizpůsobit se civilizovanému světu. Přes velký tlak zůstávají tito lidé svobodní a nezávislí. Mladá dívka kmene Himba se právě potřela tradiční směsí másla a červené hlinky. Kmen Himbů nebo také Owahimbové patří do skupiny národů Bantů. 
(Namibie)

Kolik máme vody?

Tak maximálně na dnešek, ale musíme šetřit.

Snad brzy dojdeme do nějaké vesnice a trochu si odpočineme.

Himbky s dětmi. 
Himbky jsou něčím zaujaté na okraji městečka, které je nepřestává fascinovat. Na zádech mají typické, pro ostatní Afriku však netradiční, popruhy na nošení dětí. I ty si natírají na červeno, stejně jako například igelitovou tašku, kterou si přinesou z města. 
(Namibie)

Zdá se to být jako jedoucí auto. Někde je tu blízko cesta a něco po ní jede! Přidáváme do kroku a z posledních sil dobíháme na písečnou silnici. Jdeme správně, to by měla být cesta směrem do Opuwe, přesně tam, kam máme namířeno. S radostí vítáme nekonečně kroutícího se hada a s přibližujícím se bublavým zvukem pomalu rozeznáváme malý nákladní automobil. Snad nás vezmou, možná je to jediné auto, které tu projede za celý den. A máme štěstí. Vysoký vousatý černoch vyhlédl ze staženého okénka a příjemným hlasem se ptá, jestli nechceme pomoci. Rádi nasedáme na korbu a konečně jedeme vstříc rudému kmeni Himbů. Tito červení a zajímavě zdobení lidé žijí ve velmi suché a nepříznivé krajině bez vody. Tudíž si nemohou dovolit přepych častého mytí, a tak se nejen z tohoto důvodu každý den natírají směsí červené hlíny a másla, které vytvoří na těle překrásnou, rudě lesknoucí se vrstvu.

Himbka v namibijské buši. 
Nahá himbská žena v přírodě severní Namibie je celá potřená červenou směsí másla a hlinky. 
(Namibie)

Jejich ojedinělé a fascinující krášlení množstvím náramků, jizvovým tetováním a nošením velkých smrtelně jedovatých mušlí homolic okouzlí každého na první pohled. Přestože si tímto několikatýdenním výletem velmi zajíždíme, nemůžeme ponechat tento výjimečný kmen bez návštěvy. Pomalu nastává noc. Siluety ubíhající krajiny se dají už jen těžko rozeznat, když v tom šofér zastaví a ptá se:

Kam vlastně jedete? Já bydlím uprostřed buše daleko od měst. Pracuji tam v kamenolomu. Je to ještě půl hodina cesty, jestli chcete jet se mnou.

Nabídka zní lákavěji než spát zase v buši a čekat na noční hladovou zvěř.

Himbové jsou v hospodě

Ve vesnici kmene Himbů. 
Nahé děti skotačí před hliněnou chýší. 
(Namibie)

Rádi přijímáme alespoň o trošku jistější nocleh a prozrazujeme, kam a za kým máme namířeno. Muž se dal do velkého smíchu:

Co, vy jedete takovou dálku kvůli Himbům? Proč? Vždyť jsou špinaví a smrdí! Vykřikl udiveně a nechápavě kroutil hlavou.

Ano, jste tu správně, tady začíná jejich území. Víc jich je ještě severněji, u hranice s Angolou, ale jestli chcete vidět nějaké už dnes, pojďte za mnou, jdeme do hospody.

Slyšeli jsme dobře? Do hospody? Co tím myslí, tady uprostřed prázdné buše? Snažíme se rozluštit anglické slovíčko, pod kterým se může skrývat možná všelicos a s příjemným nedočkavým pocitem, že bychom je mohli spatřit už dnes, vyrážíme vyšlapanou cestičkou do bodlinatého lesa. Ze tmy začínají prostupovat lidské hlasy a lehce problikávat světélka ohňů. Z dálky spatřujeme titěrnou sotva stojící dřevěnou boudu, do níž se vejde jen malá výstavka alkoholu. Okolo ní posedávají už podnapilí černoši. Přicházíme blíž a kromě alkoholu začínáme cítit i nepříjemný pach potu a zvířecího sádla.

Nazí Himbové. 
Mladá matka se synem má na zádech další přírůstek do rodiny. Ženy v Africe rodí své děti ve velmi útlém věku, i ve dvanácti, třinácti letech. Himbové jsou pastevci a svým zdobením vyjadřují vztah nejen k ornamentům, ale také k práci s dobytkem. Zdobí se například rohy býků nebo kravskýma ušima. Zajímavé jsou i specifické copánky spletené před obličejem u himbských chlapců. Ženy obvykle nosí oblíbenou homolici. Celé tělo včetně ozdob a doplňků si barví směsí prachu z rozdrceného okrového kamene a másla. 
(Namibie)

Ano, jsou to oni! Do očí nám svítí několik velkých bílých mušlí, od kterých se odráží plameny plápolajícího ohně. Skutečně jsou to oni! Konečně rozeznáváme několik nahých owahimbských dívek. Jejich blýskající se těla nevládně tancují kolem ohně a žádají o další alkohol. Náš přítel všechny zdraví, s každou zvlášť si dlouze povídá a společně radostně popíjejí. Tak přeci jsme je našli a už dnes, kdo by to byl ráno řekl, že se setkáme tak brzo.

Himbky jsou celé potřeny červenou směsí a na sobě mají kromě ozdob pouze bederní kůži, která je také pomazána červení. Vlasy mají spleteny do dredů, které pomazávají silnou vrstvou červené hlíny, takže působí dojmem jakýchsi červených hadic, na jejichž koncích jsou načernalé roztřepené konce. Hlavu ještě zdobí dva kožené rohy z kravských uší. Na hrudi má každá Himbka zavěšenou bílou homolici, čili jedovatou mušli, někdy ještě dozdobenou dalším páskem kůže. Kde je vzali tady uprostřed polopouště, daleko od moře? Můžeme se pouze dohadovat. Velkou zvláštností jsou kožené popruhy na zádech na nošení dětí, samozřejmě také natřené na červeno. Některé Himbky, zvláště ty mladší, chodí zcela nahé, jinak si na kožený pásek zavěšují kratičké pruhy kůže před choulostivá místa. Děti běhají po vesničkách nahé s výjimkou ochranných voodoo náramků a přívěšků.

Animismus a křesťanství

Nahé himbské dívky. 
Mladé ženy chodí na vzdálený trh, aby zajistily chod své vesničky. Původními obyvateli jižní Afriky byli Křováci (Sanové), lovci a sběrači, a Khoinové (Hotentoti), pastevci. Od 2. století začaly ze střední Afriky pronikat v několika vlnách bantuské kmeny, které chovaly dobytek a pěstovaly obilí. K jejich dnešním potomkům patří Zuluové a Xhosové. Himbové přišli do Namibie ze střední Afriky. 
(Namibie)

Himbové jsou animisté a součástí jejich života je silné voodoo. To vědí i zdejší misionáři, kterým se za žádnou cenu nedaří Himby obléknout a naučit chodit do kostela. Himbská animistická tradice je plná rituálních písní, tanců, zajímavých rytmů a bájí o všemocném náčelníkovi ve světě zesnulých. Jako pastevci se Himbové zabývají hlavně chovem dobytka. Živí se mlékem, tvarohem, kukuřicí a někdy také kozím nebo hovězím masem. Při nejrůznějších rituálech obětují býky, které potom samozřejmě spořádají. Patří do skupiny národů Banti, i jejich jazyk má bantuské kořeny. Po dlouhé a příjemné noci se loučíme a odcházíme spletí rozsáhlých vesnic do nejbližšího města. Celé území obývá tento přátelský kmen, u kterého se vždy dá sehnat něco zajímavého k pití nebo něco dobrého ke konzumaci jinými všemožnými způsoby.

Kráčící hererská žena v Namibii. 
Hererské ženy paradoxně převzali po zmasakrování svého národa oblečení německých luteránek, manželek okupantů. Při genocidě tehdy zavraždili Němci na 60 tisíc Hererů. K typickým znaků dnešního hererského dámského oděvu patří nadýchané několikavrstvé sukně a jakési látkové rohy. 
(Namibie)

Na cestě trávíme ještě dva dlouhé dny, než konečně přicházíme do města Opuwe. Žije tu hned několik kmenů a lidí vyznávajících zcela odlišné kultury. Hlavními správci jsou zde lidé Herero. Místní křesťané, kteří jako jediní používají látky na svůj bohatý oděv. Jejich ženy nosí překrásné široké šaty stažené v pase ozdobným pásem, který dělí vrchní díl od velmi široké vrstvené sukně. Všemu dominuje stejně barevný látkový klobouček ve tvaru zvířecích rohů. Pokaždé, když spatříme takto oděnou černošku třeba ve slunečně zářivých šatech povídající si na tržišti s nahou dívkou místního kmene, pohled tiše umocňuje naše pocity z velkých kontrastů nahé a věřící Afriky.

Nazí Muhakaonové

Těhotná žena kmene Muhakaono. 
Těhotná Muhakaonka míří do vzdáleného města Opuwe na pravidelný trh. Tam se bude snažit nakoupit nebo vyměnit potřebné věci pro svou rodinu. Žena nespěchá, času je v Africe vždy dostatek. Těhotných Afričanek a malých dětí je všude kolem plno. Domorodci mají vysokou porodnost, ovšem také vysoké procento úmrtnosti při porodu. Domorodé ženy rodí v chýši za účasti starší porodní báby. Kolem porodu se také provádí rituál za dobrý průběh a štěstí pro dítě. 
(Namibie)

Společně s Herery a Owahimby tu žijí Muhakaonové, na první pohled ne příliš odlišní od červeného kmene a také další neznámé nepočetné domorodé kmeny. Všichni tu žijí v poklidu, přátelství a celý den se věnují převážně pastevectví nebo odpočinku. Krajina je narozdíl od jihu mírně kopcovitá, ale stále velice suchá. Většina lidí z kmenů rozesetých po okolí přichází do města jen jednou týdně na trh. Vyměňují nebo prodávají kůži, zvířata, vypěstované plodiny či nepříliš voňavé domácí pivo, kterého je vždy všude dostatek.

Nahá Muhakaonka. 
Muhakaonky se také rády zdobí barevnými pásky, náramky a přívěšky. Mnohé také nosí na krku rovnostranný kříž, který však není symbolem křesťanství. Muhakaonové jsou animisté a žijí ve své formě voodoo. 
(Namibie)

I nás hlad přivedl na velký písečný plácek, kde všichni polehávají a veškerý obchod, stejně jako všude v Africe, probíhá na zemi. Náš příchod jako obvykle vzbudil překvapení, ale déle se udrželo jen u dětí. Vesele kolem nás poskakují a chtějí něco dobrého. Čoko, bombo! Stále dokola žadoní, neboť netuší, že sladkost jsme ani my neviděli měsíce a nejraději bychom si dali také.

Opuwe. 
Nahá Afrika na trhu v namibijské Opuwe, kde se střetávají domorodá etnika s civilizací. Žena nepočetného tradičního kmene mění na tržišti velké divoké melouny za zboží, které je potřeba v její vesnici. Jsou tady Himbové, Muhakaonové, Hererové a další kmeny. V nedaleké poušti Kalahari potom přežívají Křováci, kteří jsou typičtí malým vzrůstem, pepřovitými vlasy, lukem či kopím a mlaskavou řečí. Křováci dříve žili na území celé jihovýchodní Afriky, odkud však byli vytěsněni na poušť Kalahari. Sami se nazývají Sanové, tedy lidé. S nimi žili na tomto území také Hotentoti, kteří již nyní prakticky neexistují. 
(Namibie)

Opět rýže a pálivá omáčka zasytila naše scvrklé žaludky. Nakupujeme potřebné zásoby a vyrážíme do okolních vesnic, pár dní si odpočinout a trochu více, hlouběji poznat svět Himbů. Slunce rozpaluje krajinu a vysušuje krůpěje potu, které nám bez ustání chladí celé tělo. Už několik měsíců jsme neviděli ani mráček a z nebe nespadla jediná kapička. Přemýšlíme, jaké to asi je, hrát celoživotní souboj o vodu, která je tu tak vzácná.

Rudý kmen. 
Rudý kmen je proslulý svým zvláštním zdobením. Ženy se potírají směsí másla, bylinek a okrového prachu z rozdrceného červeného kamene a zřídkakdy zapomenou na oblíbenou homolici. 
(Namibie)

Šouráme se dlouhou a širokou cestou a následujeme skupinky polonahých lidí z různých kmenů, kteří před námi nepozorovaně mizí do nenápadných uliček buše. Únava se nám však hlásí, a tak se rozhodujeme alespoň chvíli si odpočinout a zkusit stopovat. Odkládáme batohy a plnými doušky vychutnáváme příjemnou chvíli chladného stínu a ničím nerušený naprostý klid. Z cesty to vypadá, jako by tu nežili žádní lidé. Ani stopy po životě. Bude těžké najít tu příjemnou vesnici s dobrými lidmi, kde bychom mohli pár dní zůstat.

Abychom zahnali myšlenky nejisté budoucnosti, vytahujeme svůj velký dřevěný buben z přenosného pelíšku a znělé údery rychlých dlaní již prostupují do ticha vytvářejíce mu příjemnou společnost. Stromky se začínají rozestupovat a za nepatrného šustotu větví přicházejí první zvědavci.

Rej červených ňader

Himbský obřadní tanec. 
Nahé himbské ženy a děti vesele tančí do rytmu tleskání. 
(Namibie)

Zanedlouho vyšli ze svých skrýší snad všichni lidé z buše a za šíleného smíchu a řevu začínají tančit a předhánět se, kdo umí na neznámou muziku lépe dovádět. Ženy a dívky představují bujarý tanec za hlavní přítomnosti nahých prsou, které nesou v jejich choreografii velkou úlohu. Točí jimi do všech stran a snaží se mě přimět ke stejné ukázce.

Vzhledem k tomu, že by můj výkon nebyl rozhodně tak přirozený a strhl by lavinu nekončícího smíchu a řevu, nechávám tento tanec pouze dívkám z červeného kmene a předvádím naopak umění evropské. Za chvíli si připadám skoro jako cvičitelka aerobiku. Celý hlouček polonahých lidí skáče a všichni opakují mé zrovna vymyšlené pohyby. Nikdo se nepřestává nesmírně bavit a místem prostupuje velmi příjemná a vtipná zábava. V jejich přítomnosti se cítíme velice dobře, a tak přijímáme i pozvání do vesnice.

Náčelník vesnice. 
Himbové jsou animisté a součástí jejich života je silné voodoo. Misionáři se je i v těchto odlehlých místech snaží obléknout a naučit chodit do kostela, Himbové však odolávají. Starý náčelník má výsadní právo přijmout nebo nepřijmout cizince ve vesnici. Himbové jsou šikovní při výrobě náramků a ozdob s typickými himbskými ornamenty. 
(Namibie - Angola)

Zvedáme těžké batohy a šouráme se za owahimbskými dívkami asi půl hodinu klikatou a ne příliš viditelnou cestičkou až k velké bambusové ohradě, která jako hradby hlídá několik malých hliněných domečků rozestavěných do všemocného kruhu. Vcházíme do vesnice, a jak bývá dobrým a nutným zvykem, vítáme se s náčelníkem. Ačkoli je nejstarším a nejváženějším mužem rodiny, málem bychom ho přehlédli. Sedící vychrtlá postava velmi starého muže málem unikla našemu pohledu. Muž nenápadně sedí na zápraží svého skromného, hliněného domku a tiše pokuřuje cosi voňavého.

Tance Himbů. 
V minulosti žili tito lidé nomádským způsobem života a kočují dodnes. Zabývají se hlavně chovem dobytka, v současnosti také pěstují kukuřici, okurky a hořké melouny. Živí se mlékem, tvarohem, kukuřicí a také kozím a hovězím masem. Jejich tance jsou plné energie a radosti, doprovázené hlasitým rytmickým zpěvem a tleskáním. 
(Namibie - Angola)

Dívky se ho jdou zeptat, jestli nás mohou pozvat dál a strávit s námi nějaký čas. Stařec dlouho nepřemýšlí a hned s úsměvem kývá hlavou. Jásot a křik radostných dívek potěšil i nás, a tak vcházíme do útrob malé rodinné osady. Ta se může pyšnit deseti kruhovými domečky, několika ohništi s dřevěnými nádobami a malým hubeným stromkem uprostřed. Velkým vlastnictvím rodiny je velmi početné stádo koz, které je před rodinnými, útulnými chýšemi odděleno bambusovým plotem a ponecháno pastvě suché písečné krajiny.

Rituální potírání červenou směsí

Himbská siesta. 
Velmi dlouhá odpolední siesta patří k Africe. Čas tady nehraje žádnou stresující úlohu. Život Afričanů je sice v porovnání s Evropany krátký, ale Afričané nikam nespěchají a neutrácí svůj čas zbytečně. Naplňují jej prostým, tedy plným životem. Etnické složení Namibie, kde žije i červený kmen nahých Himbů, je následující: skupiny Ovambo 51%, Kavango 9,5%, Herero 7,5%, Damara 7,5%, Evropané 6%, Nama (Khoi-khoi, Hotentoti) 4,5%, ostatní 14%. V Namibii jsou tato náboženství: luteráni 52%, římští katolíci 20%, holandští reformovaní 6%, anglikáni 5% a lidé vyznávající tradiční voodoo 17%. 
(Namibie)

Dívky se pomalu ztrácejí ve svých chýších. Ještě než si stačíme rozložit i ten náš pomyslný domeček, který nám v posledních měsících musel stačit, jsme pozváni do jedné z nich . Vcházíme do malého kruhového obydlí s prostorem sotva na přespání jednoho člověka a čekáme, co se bude dít. Mladá dívka si sedá na kozí kůži, která pokrývá písečnou podlahu a vytahuje malou dřevěnou krabičku. Pomalu ji otevře a prstem promíchá obsah. Poté se napřímí a začíná se pomazávat nepříjemně vonící směsí červené hlinky a másla. Pozorně sledujeme, s jakou ladností si potírá souměrně umotané vlasy do dredů a pomalu přechází na krk, prsa a přes břicho na stehna a celé nohy. Celý rituál potírání červené vrstvy trvá jen pár minut, po kterých vycházejí nádherně vyšňořené, lesknoucí se dívky každá ze svého příbytku. Shlukují se za neustálého chichotání venku před hlavním ohništěm a my máme velkou radost a čest, že se pomazávají jen kvůli nám.

Přestože se naše řeči odlišují snad vším a nenacházíme společný jazyk, rozumíme si vše. Dokonalá souhra očí, rukou a přirozených posunků otevírá bránu do jazyka přírody, kterým se domluvíme po celé Africe.

Bubnování. 
 Bubnování mezi himbskými domorodci patřilo k nejsilnějším africkým zážitkům. Dohromady jsme vytvořili úžasnou atmosféru. 
(Namibie)

Nastává večer, který zahaluje krajinu suché přírody do tmavého kabátu. Dívky rozdělávají oheň a neustále plné radosti poskakují, tančí a zpívají rytmické večerní písně. Oheň už plápolá a rozprostírá příjemné teplo. Jsme vyzváni, abychom si přisedli blíže k náčelníkovi, který drží v ruce zvláštní kulaté předměty, kterými nás začíná očišťovat a představovat svým zesnulým předkům. Dívky zpívají, šílí, ječí, a stařešina sebou podivně škube s rukama napřaženýma k nám. Jsme představeni, a tak můžeme přisednout k posvátnému ohni, na kterém se nikdy nevaří. Hoří pouze pro slavnostní účely. Vřele přijímáme místo a nastává čas na náš buben.

Bubnování mezi domorodci. 
Nahé děti spontánně skotačí na naše neznáme rytmy. Přírodní národy v Africe mají rytmus v krvi. 
(Namibie)

Dáváme se do hry a do dlouhého tance společně s dívkami. Postupně předvádějí svůj naučený rituální tanec, který nemá konce a je vskutku neopakovatelný. Navzájem se střídají a předávají si roli hlavního tanečníka, který předvádí a zpívá mystickou večerní píseň. Dále opět popíjíme oblíbené himbské pivo a všichni si užíváme krásný dlouhý do červena zabarvený večer.

Náčelníkovo noční voodoo

Noční rituál. 
Himbka se soustředí před kouzelným tancem nasvícená ohněm, jenž je pro Himby posvátný. Himbové žijí v tradiční víře. 
(Namibie)

Při himbském tanci vždy ženy stojí v řadě nebo v kruhu a zpívají za neustálého rytmického tleskání. Jedna z žen se potom vrhne do středu a rozhazujíc rukama sebou metá do všech stran. Hlavou při tom škube zepředu dozadu a vydává až hrůzné zvuky. Tančí se stále rychleji a rychleji. Tančíme také, i když náš výkon asi nemá s himbskou tradicí nic společného.

V pozdních nočních hodinách, kdy už děti i většina žen spí, začíná náčelník frázovat svá magická zaříkadla. Posilněni silným, domácím pivem vnímáme náčelníkovo odříkávání o to silněji. Krom tajemného frázování je slyšet jen praskání ohně. Z těch slabik mi běhá mráz po zádech a cítím, jako bych se v nich ztrácel. Cítíme to oba. Potápíme se do hloubi náčelníkových kouzel vedeni jako ovečky, které nemají šanci se vymanit. Cítíme, jak nad námi vládne, jak si hraje s celým okolím, jak si přetváří energii ve svůj prospěch, jak ovládá tok času, jak ví, jak může, jak umí ... Také ale cítíme, že nás bere na výlet, že nás nechytá do sítě, i když by lehce mohl. Je to výlet do světa neznáma, do jiné dimenze, do dimenze pochopení Afriky.

Mapa. 
Jižní část Afriky pohledem z družice. 
(Namibie)

Další fotografie

Himbské dítě. 
Himbské dítě si hraje na kůlu v plotě na okraji vesnice. Prapůvodními obyvateli jižní Afriky byli lovci a sběrači - Sanové, známí jako Křováci. Josef Kandert o nich ve své knize Afrika (Mladá fronta, 1984) píše: "Jejich nepočetné kmeny (Xam, Namib, Kung, Nuson aj.) dnes obývají zejména nehostinné oblasti pouští Kalahari a Namib, pohraniční oblasti Namibie a Angoly a malá území v Transvaalu (JAR) a Botswaně. Lov a sběr je dodnes základním zdrojem obživy. Nacházíme zde obvyklou dělbu práce: ženám připadá sběr plodů, jedlých hlíz a drobných živočichů, mužům lov. Etnografové, kteří zkoumali život a zvyky sanských tlup (konkrétně kmene Kungů), zjistili, že největší podíl na výživě tlupy mají ženy. Sběrem získávají plných 80% veškeré potravy. Zbývajících 20% obstarávají muži lovem. Lovec je pokládán za úspěšného, jestliže během jednoho roku uloví 12 antilop. Kočovný způsob života je náročný na prostor. Celý kmen Kungů, tj. přibližně 1000 lidí, se pohybuje na prostoru 25 600 km2, kde je však jen 10 studní. Kmen se dělí na 28 tlup, takže pohromadě žije vždy asi 40 až 60 lidí. Na rozdíl od loveckých skupin střední Afriky (Pygmejové) a východní Afriky (Sandavové, Dorobové aj.) nežijí Sanové v symbióze s okolními pasteveckými a zemědělskými kmeny. Naopak až do konce 19. století s nimi byli v neustálých válkách." 
(Namibie) Červená krása. 
Krásná himbská dívka na severu Namibie. Himbové nejsou zdaleka jediným domorodým kmenem v této oblasti. Jsou tady také Muhakaonové a další etnika. Přežívají zde také Křováci a snad i Hotentoti. Josef Vágner o Hotentotech píše: "Za zvláštní národnostní skupinu byli považováni Hotentoti, o nichž se ale v současné době soudí, že jsou jen kulturní nebo jazykovou skupinou. Od Křováků se liší hlavně tím, že se živí pastevectvím, chovají stáda hovězího dobytka a ovcí a jejich hmotná kultura je vyspělejší. Dovedou zpracovávat železo, vyrábějí dřevěné nádoby a pletou koše a rohože, jimiž pokrývají své chýše." Tolik Josef Vágner v roce 1979. Hotentoti se fyzicky liší od ostatních tvarem hýždí, které ostře vystupují kolmo k trupu. Některé skupiny snad také měly na nohou pouze dva prsty, ohromný palec a drobný malíček. 
(Namibie) Africká květena. 
Většina území dnešní Afriky je velmi suchá a není již mnoho oblastí , které by bujely tropickým životem. Na tomto kontinentu bylo vykáceno až neuvěřitelných 80% veškerého deštného pralesa. Afrika pomalu vysychá a může kráčet do slepé uličky. 
(Namibie) Na cestě mezi Himby. 
V zapadlých himbských vesnicích jsme byli pro domorodce asi stejně exotičtí jako oni pro nás. Kromě barvy kůže, vlasů a očí, což zejména děti zajímalo nejvíce, se domorodci pozastavovali nad velkými batohy, které z jim neznámého důvodu nenosíme na hlavě. Nejvíce je však vždy zaujala naše dogonská hůl a malagašský buben. Cesta k Himbům je dlouhá a v poslední části prakticky nefunguje stop. V samotných vesnicích, kde povětšinou panuje přátelská, horká, ospalá atmosféra, jsme se cítili daleko bezpečněji než v okolních městech, kde je většinou vysoká kriminalita. 
(Namibie) Cestou po jižní Africe. 
Poslední přírodní národy žijí v těžko dostupných, ale krásných oblastech. 
(Afrika) Malý Himba. 
Dítě s ochrannými voodoo předměty. Také specifické čírko na hlavě má nositele chránit před zlými silami. Domorodí Afričané věří, že zárodkem nemoci nebo nezdaru je zlá síla nebo kletba vyslaná jinou osobou či duchem. S těmito silami pracují šamani, kteří také vytvářejí ochranné předměty. Děti jsou i přes bídné podmínky a leckdy i špatný zdravotní stav šťastné a rády se fotografují. Ve vesnici panuje celý den ospalá atmosféra horkého léta. 
(Namibie) Portrét Muhakaono. 
Petrobarevné čelenky a přívěšky patří k oblíbeným ozdobám Muhakaonských žen. Muhakaonové patří k nepočetným kmenům žijícím mezi vesnicemi Himbů. 
(Severní Namibie) Štastná žena Muhakaonů. 
Muhakaonky nosí na hlavách specifické účesy. Zatímco vzadu nosí dlouhé copánky, kratší dredy ve předu potírají směsí hlíny, popela a másla. 
(Namibie) Herero. 
Pro hererské ženy jsou typické obří látkové rohy na hlavě a nadité mnohavrstvé sukně. Toto oblečení má svůj základ v původní módě manželek německých luteránských misionářů v 19.století. Hererové se již své animistické tradice vzdali a přijali křesťanství. V městečku mají kostel a svou víru prožívají skutečně hluboce. S Himby mají společné kořeny jazyka i původu. 
(Namibie) Stará Himbka. 
Stará polonahá himbská žena obchází kolem své chýše. Himbka klade i ve vysokém věku důraz na správné zdobení a dodržování tradic svých předků. Sama dál tradice předává. 
(Namibie) Ozdobená Himbka. 
Mladá žena Himbského etnika má na sobě všechny specifické ozdoby pro tento kmen. Jsou to kravské uši na spletených a potřených dredech. Jakýsi mohutný věnec s dalšími kroužky. Příčný pásek a nezbytná mušle homolice zavěšená mezi prsa. Základem je však červená barva po celém těle a všech doplňcích. Také Himbové se někdy přizdobují jizvovým tetováním. 
(Namibie) Nahá Himba s kravskýma ušima. 
Domorodá žena himbského etnika nosí na hlavě ozdobu z kravských uší. Ani ona není ve zdobení žádná amatérka a na svůj vzhled klade velký důraz. Himbky chodí nahé také na veřejnosti ve městech, kde vyhledávají trhy. Místní obyvatele to nijak nepohoršuje. Střet kultur je bezproblémový... 
(Namibie) Rudá žena. 
Himbská žena se všemi důležitými aspekty tradičního zdobení. Nedaleko odsud žijí poslední Křováci - Sanové, kteří jsou původními obyvateli této části Afriky. 
(Namibie) Před dřevěnou chýší. 
Stará nahá žena kmene Himba stojí před svou skromnou dřevěnou chýší. Přestože tady žije de facto na samotě se svou malou rodinou, dva dny chůze k nejbližší himbské osadě, pečlivě udržuje všechny tradice a pokyny předků. 
(Namibie) Himbská rodinka. 
Domorodá nahá rodina Himbů pózuje před svou krásně zdobenou chýší. Ve vesnici panuje excelentní atmosféra nerušené pohody, kde neexistuje čas. 
(Namibie) Himbská slečna. 
Mladá slečna přátelského kmene Himbů zakrývá svou nahotu jen bederní rouškou z hovězí kůže. Děvče stojí u chýše své matky, kde připravuje skromné občerstvení pro mladší děti. Sourozenci se o sebe starají navzájem. 
(Namibie) Tři sestry. 
Starší ženy kmene Himba kráčí do vzdáleného městečka na trh. Z hor v dáli urazily dlouhou cestu a na noc se budou opět vracet do bezpečí území svého kmene. 
(Namibie) Potírání. 
Himbka si ve své chýší potírá celé tělo tradiční červenou směsí. Poté, co si důkladně potřela nohy, ruce, trup a prsa, pokračuje potíráním vlasů. Nakonec si potře také všechny doplňky a bederní kůži. 
(Namibie) Rituální potírání. 
Dostalo se nám nebývalé cti, pozvání do chýše, kde se mladá žena kmene Himba právě potírá tradiční směsí. Poté, co si nahá Himbka důkladně potřela končetiny, trup, ňadra a vlasy, pokračuje všemi doplňky oděvu. 
(Namibie) Portrét Muhakaono. 
Petrobarevné čelenky a přívěšky patří k oblíbeným ozdobám Muhakaonských žen. Muhakaonové patří k nepočetným kmenům žijícím mezi vesnicemi Himbů. 
(Severní Namibie) Štastná žena Muhakaonů. 
Muhakaonky nosí na hlavách specifické účesy. Zatímco vzadu nosí dlouhé copánky, kratší dredy vepředu potírají směsí hlíny, popela a másla. 
(Namibie) Miminko. 
Himbské miminko nerušenš spí na maminčiných zádech navzdory otřesům při chůzi i přímému polednímu slunci. Děti si od malička zvykají na podmínky, které je budou provázet celým životem. 
(Namibie) Nahé dítě. 
Malý chlapec sleduje dění ve své vesničce. Náš fotoaparát ho velmi zaujal a nemůže z nás spustit oči. 
(Namibie) Hrdý výraz nahé Himbky. 
Hrdý výraz mladé Himbky vypovídá o nejistotě, kterou v ní vyvolává naše přítomnost. Fotoaparát sleduje se značným rozrušením, ale nedává na sobě nic znát. Evidentně si plně uvědomuje svou krásu ... 
(Namibie) Na korbě přes řeku. 
Na korbě stopnutého trucku často překonáváme i řeky nebo mělká jezírka. Mosty v Africe chybí. 
(Afrika) Mezi Himbkami. 
Ondřej mezi staršími Himbkami, které jsme potkali na cestě do nedalekého městečka. 
(Namibie) Mezi Himby. 
Mezi přátelskými Himby jsme prožili spoustu nádherných dnů. Himbové nás nechali nahlédnout do jejich života a vnímání okolního světa. 
(Namibie) Mezi africkými kaktusy. 
Cesta k unikátním etnikům v jižní části Afriky je leckdy velmi dlouhá a náročná. V této oblasti je sucho a horko. Cestovatel musí dbát na dostatečnou zásobu vody a nesmí ztratit orientaci. Je také nutné pozorně sledovat, kam šlápnete, nebo co případně visí z blízkého stromu ... 
(Afrika)

Další příběhy

z naší dvouleté cesty stopem a pěšky napříč nahou Afrikou

Krásné mladé africké dívky apod., aneb upoutávka


Tento web pro vás zdarma vytvořili:

© Ondřej Havelka

html, css :: Atelier GINGO